Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

sierraleone
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viapoisonlips poisonlips
sierraleone
4053 24a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
sierraleone
Reposted fromDennkost Dennkost viagameofthrones gameofthrones
sierraleone
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaIriss Iriss

July 02 2015

sierraleone
4920 3843 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viabundzia bundzia

June 25 2015

sierraleone
2446 a59d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
sierraleone
Penisy czasami mnie denerwują. Są czymś na wzór ruletki – nigdy nie wiesz, czego się spodziewać.
— S. Astne "Mam 23 lata i nigdy nie przeżyłam orgazmu"
Reposted fromshapeless shapeless
sierraleone
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viapoisonlips poisonlips

June 11 2015

sierraleone
7602 a4b0
Reposted fromscorpix scorpix
9194 eff3
sierraleone
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaredshadow redshadow
sierraleone
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaredshadow redshadow
sierraleone
5194 6a86
Reposted fromcalifornia-love california-love
sierraleone
1.10 // 5.09
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
8154 40da 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viascorpix scorpix
sierraleone

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

kiedy twoi przyjaciele przedstawili cie komus kogo nie znasz i wyszli z pokoju
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viascorpix scorpix
sierraleone
Pozbierać się jest dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— Suzanne Collins
Reposted frominpassing inpassing viascorpix scorpix
sierraleone
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
sierraleone
3577 ead6 500
Reposted fromkix kix viascorpix scorpix
sierraleone
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl